Welk Crypto Fonds presteert het beste?

Het Crypto Index Fonds is ruim tien maanden live. Vergeleken met fondsen uit de traditionele finance is het fonds nog piepjong maar in de snelle wereld van de cryptocurrencies is tien maanden een behoorlijke periode, zo niet een eeuwigheid. Lang genoeg in ieder geval om terug te kijken en eens een vergelijking te maken met soortgelijke diensten.

Koersverloop

Hoe vaak we ook benadrukten dat we er in zitten voor de lange termijn, met een horizon van drie tot vijf jaar en langer: als fondsbeheerder ontkwamen we niet aan de realiteit van het dagelijkse koersverloop. En dat was heftig.

Eén maand na livegang was de waarde van een participatie gegroeid van € 100 naar € 242, een stijging van 140%. “De beste fondsstart ooit”, volgens een van onze relaties uit de traditionele financiële wereld. Kort daarop stortte de markt in en bereikten we begin april een dieptepunt van € 72 euro. Een sterke opleving in mei leek de aankondiging van een mooie cryptozomer, maar die bleef uit. De marktbrede daling zette zich voort en inmiddels bungelt onze performance rond de € 55, een daling van 45% t.o.v. van de fondsstart, en zelfs een daling van bijna 80% t.o.v. het hoogtepunt op 5 januari dit jaar.

Cryptocurrencies waardeloos?

Nu – met de wijsheid van achteraf – kunnen we stellen dat de waarde rond de jaarwisseling overschat werd, of een te groot voorschot nam op de toekomst. De verwachte impact van blockchaintechnologie, uitgedrukt in de prijzen waartegen cryptocurrencies verhandeld werden, liep te ver vooruit op de daadwerkelijke economische waarde die – eerlijk is eerlijk – momenteel nog erg beperkt is.

Dit heeft een hypernerveuze speculatieve markt tot gevolg die voornamelijk geregeerd wordt door sentiment en de prijsbeweging zelf, en nauwelijks door relevante ontwikkelingen uit de echte wereld.

Zijn cryptocurrencies en de onderliggende blockchains daarmee van elke waarde gespeend, zoals opvallend veel verhalen in de mainstream media nu suggereren? Nee, uiteraard niet. De verhalen over de technische mogelijkheden van blockchain, die we rond het toppunt van de hype lazen, over alle beloftes, nieuwe vormen van samenwerking en alle afgeleide mogelijkheden, zijn niet ineens allemaal onwaar geworden. De waarheid omtrent de potentie ligt ergens in het midden, en vooral: in de toekomst.

We tend to overestimate the effect of a technology in the short run and underestimate the effect in the long run.

Roy Amara, Amerikaanse wetenschapper en futurist

Het is onze verwachting dat het nog wel even zal duren voordat de cryptokoersen een reëlere reflectie gaan worden van de echte waarde van de blockchaintechnologie. Eerst moet de technologie nog verder ontwikkeld worden, businessmodellen moeten verder uitkristalliseren en er zullen betere waarderingsmethoden moeten komen. Bovenal moet blijken of (enkele van) de honderden toepassingen die momenteel ontwikkeld worden met publieke blockchain-technologie inderdaad meerwaarde hebben. Kortom, het moet eerst duidelijk worden dat de beloftes daadwerkelijk ingelost gaan worden.

Dat proces zal gepaard blijven gaan met vallen en opstaan, ups en downs, bulls en bears. Bovendien zal het scheef verlopen; voor sommige toepassingen snel en voor andere economische sectoren langzaam. Dat de waarde gaat groeien, blijft voor ons als een paal boven water staan.

Vergelijking met peers

Los van de hierboven geschetste realiteit, is het prima mogelijk om een lange-termijn-beleggingsstrategie op te stellen en op basis daarvan een fonds of soortgelijk investeringsproduct te maken dat zich niet op één of enkele cryptovaluta richt. Naast het Crypto Index Fonds zijn er een aantal partijen die dat de afgelopen periode hebben gedaan en waarmee we ons kunnen vergelijken.

Bij het bepalen van een peergroep hebben we ons laten leiden door overeenkomst in doelgroep: Nederlandse (vermogende) particulieren, bedrijven en instellingen die – zonder gedoe – willen profiteren van de toekomstige groei van de cryptomarkt.

Zo komen we tot het volgende lijstje aanbieders:

 1. Crypto Index Fonds – ons eigen fonds, met een passieve strategie
 2. Cyber Capital – Nederlands cryptovalutafonds met actieve strategie
 3. Crypto20 – Engels fonds met een passieve strategie, vertokeniseerd, d.w.z. dat de participatie als een digitaal token te koop is op een crypto-exchange.
 4. CombiCoin – Nederlands initiatief van het bedrijf Triaconta, ook een vertokeniseerd fonds met een passieve strategie. Uitgifte van CombiCoin is momenteel op laste van de AFM stopgezet
 5. Iconomi BLX – een token dat een mandje achterliggende crypovaluta vertegenwoordigt. Het wordt gemanaged door Columbus Capital en is aan te kopen op het Iconomi platform. BLX volgt een index.
 6. Iconomi CARUS-AR – een ander token op Iconomi dat een mandje cryptovaluta vertegenwoordigt. Het wordt gemanaged door een nederlands fondsmanager en volgt een actieve strategie.

Er zijn nog meer fondsen, zoals het Nederlandse CryptoCrunch of Icoinic, maar dat publiceert geen publieke performance cijfers respectievelijk is nog te jong voor een vergelijk.

Performance

(klik in de legenda om lijnen aan en uit te zetten)

Disclaimers

Bij het analyseren van de performances moeten we een aantal opmerkingen maken:

 • we hebben gekozen voor een zo lang mogelijke periode, lopend vanaf de start van het Crypto Index Fonds op 8 december 2017 tot heden. Deze periode kent slechts 1,5 maand uptrend. De rest van de periode betreft een bear-market. Sec gesproken zien we hier dus welk product het het minst slecht gedaan heeft. De kans is reëel dat na een aantal maanden bull market de kaarten weer anders liggen.
 • de gekozen periode maakt uit. De grafiek loopt vanaf 8 december 2017, de livegang van het Crypto Index Fonds, maar bij een open fonds stapt niet iedereen op de startdatum in. Bij andere instapmomenten zal het rendement op de peildatum dan ook anders zijn.
 • de lopende kosten zoals beheer-, administratie- en transactiekosten zijn reeds in de grafieken verwerkt. De meeste fondsen en tokens kennen ook een uittredevergoeding en sommigen rekenen een performance fee die – afhankelijk van een bepaalde vooraf afgesproken target – nog van de resultaten afgehaald moet worden.

Overige aspecten

Naast performance zijn er andere aspecten waar je een fonds op kunt beoordelen, zoals:

 • strategie
 • toezicht
 • juridische structuur
 • de minimale inleg
 • kosten die gerekend worden bij intrede en uittrede en performance fee’s

Hieronder een overzicht van de peer group:

Crypto Index

Cyber Capital

CombiCoin

Structuur

FGR1

FGR1

Token

Regulering

AIFMD uitgezonderd

AIFMD uitgezonderd

pending (verkoop gesloten op laste AFM)

Strategie

Passief volgens capped index over 30 munten, cap van 20%

Actief, fundamentele analyse

Passief volgens equal sized index over 30 munten

Extern toezicht

bewaarder

bewaarder

geen

Minimale inleg

€ 100,000

€ 100,000

geen

Kosten bij uittrede5
(niet verwerkt in grafiek)

0,5%

20% performance2
2% uittrede

3,5%

 

Crypto20

BLX (ICONOMI)

CARUS-AR (ICONOMI)

Structuur

Token
Close-ended3

Token
Open-ended4

Token
Open-ended4

Regulering

geen

geen

geen

Strategie

Passief volgens capped index over 20 munten, cap van 10%

Passief volgens index

Actief

Extern toezicht

onbekend

via Iconomi

via Iconomi

Minimale inleg

geen

geen

geen

Kosten bij uittrede5
(niet verwerkt in grafiek)

0,5%

0,5% 

 1. Fonds voor Gemene Rekening
 2. Alleen bij het behalen van de performance benchmark
 3. Er worden geen nieuwe tokens uitgegeven, deze zijn alleen te koop bij bestaande holders.
 4. Er worden wel nieuwe tokens uitgegeven
 5. Lopende kosten voor beheer, administratie en transacties zijn reeds in de performance grafieken verwerkt

Conclusie

Indexfondsen zoals het Crypto Index Fonds en de andere aanbieders ontlopen geen van allen de algemene trend in de markt. Maar er zijn wel verschillen. Het blijkt dat het Crypto Index Fonds tot nu toe een beduidend minder slechte performance heeft dan de andere aanbieders. Dit is te danken aan de verhouding Bitcoin vs altcoins, die bij ons beter is dan bij de andere fondsen. De altcoins stijgen hard in de uptrend, maar dalen sneller in de downtrend. Crypto 20 komt qua performance het dichtst in de buurt, maar dat is een zogenaamd closed fund, waar men alleen in kan stappen door het weinig liquide C20 token op een exchange aan te kopen.

Aanbieders met een actieve strategie, gebaseerd op fundamentele analyse, zoals Cyber Capital of CARUS-AR, laten in deze markt niet betere resultaten zien dan de passieve fondsen.