De Crypto Index

Het Crypto Index Fonds volgt een index in de dertig grootste crypto-assets volgens marktkapitalisatie. Elke twee maanden herbalanceren we, waarbij een component nooit meer dan 20% van de index mag beslaan. Zo blijft het fonds divers.

 • 30 verschillende munten
 • spreiding naar marktkapitalisatie
 • fondscomponent cap 20%
 • herweging elke twee maanden

Het fonds is gestructureerd als een Besloten Fonds voor Gemene Rekening en staat onder toezicht van een Bewaarder, AssetCare Bewaarder Services BV. De minimum inleg bedraagt 100.500 Euro.

Toezicht en Administratie

AssetCare Bewaarder Services B.V. fungeert als bewaarder van het fonds. Zij ziet toe op alle handelingen die met de cryptovaluta worden uitgevoerd en controleert het beleggingsbeleid.

Als administrateur verzorgt AssetCare de deelnemerregistratie, de fondsadministratie en de fiscale rapportage (box 3).

De jaarlijkse kosten op een rij:

 • performance fee: 0%
 • beheervergoeding: 3%
 • bewaringskosten: 1%
 • in- en uittredekosten: 0,5%

Meestgestelde vragen

Wat is het minimale deelname bedrag?

Het fonds valt onder het AIFMD-registratieregime. De AFM stelt bij dit type fonds voor deelname een ondergrens van € 100.000,- per deelnemer, exclusief kosten. De instapkosten voor dit fonds bedragen 0,5%, daarom bedraagt het het minimale instapbedrag € 100.500,-.

Wanneer kan ik in- en uitstappen?

Het fonds kent een maandelijkse liquiditeit die samenvalt met de herwegingsmomenten. In overleg is het mogelijk om tussentijds in of uit te stappen.

Meldingen omtrent in- of uitstappen dienen ons uiterlijk zeven dagen vooraf te bereiken.

Hoe is het fonds gereguleerd?

Het Fonds valt onder het zogenoemde AIFMD-registratieregime. Hierdoor is de beheerder op grond van artikel 2:66 lid1 van de Wet financieel toezicht (Wft) vrijgesteld van vergunningsplicht en staat de Beheerder niet onder toezicht van de AFM. Toch hebben wij ervoor gekozen om, in het belang van de deelnemers, onafhankelijk toezicht te laten voeren. Dit wordt uitgevoerd door de Bewaarder, AssetCare B.V.

Wat zijn de belangrijkste risico’s?

Cryptovaluta worden algemeen als een zeer risicovolle investering beschouwd. De huidige waarde is voor een groot gedeelte gebaseerd op groeiverwachting van blockchaintechnologie en daarmee samengaande belofte van economische voordelen.

Daarom mag de initiële inleg voor een deelnemer nooit het hoofdbestanddeel van zijn vermogen vormen en moet het geld zijn dat gemist kan worden.

Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar het Essentiële Informatie Document (EID).

Instappen, hoe doe ik dat?

1
U vult het inschrijfformulier in

U kunt zich zakelijk of als privé persoon inschrijven. De inschrijfformulieren zijn te vinden op de documenten pagina.

2
Wij controleren uw gegevens

We controleren of het formulier juist is ingevuld en voeren een cliëntonderzoek uit zoals voorgeschreven door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Na validatie ontvangt u van ons uw deelnamenummer.

3
U stort het intredebedrag

Dit dient overgemaakt naar de ING rekening NL30INGB0008056591 t.n.v. Stichting Bewaring Crypto Index Fonds. Vermeld uw deelnamenummer.

4
Wij kopen de cryptocurrencies

Afhankelijk van uw wens kunt u ineens of gespreid instappen.

5
U ontvangt de participaties

Binnen vijf dagen ontvang u per post het aantal participaties. Vervolgens kunt u via de website de waardeontwikkeling van uw deelneming volgen.

Persoonlijk contact?

We komen graag met u in gesprek.

 • geheel vrijblijvend
 • telefonisch of via een persoonlijk gesprek
 • uitleg op maat