Alle antwoorden op veelgestelde vragen.

Hoe kan ik instappen?

Dat kan door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen. Het formulier vindt u op de documentenpagina.

Wat is het minimale deelname bedrag?

Het fonds valt onder het AIFMD-registratieregime. De AFM stelt bij dit type fonds voor deelname een ondergrens van € 100.000,- per deelnemer, exclusief kosten. De instapkosten voor dit fonds bedragen 0,5%, daarom bedraagt het het minimale instapbedrag € 100.500,-.

Zijn er grenzen aan extra in te leggen of te onttrekken bedragen?

De initiele inleg dient minimaal € 100.500,- te zijn. Elke additionele inleg of onttrekking dient minimaal € 10.000,- te bedragen. Met dien verstande dat de totale waarde van de bezittingen niet onder het door de AFM vereiste minimum van € 100.000,- komt. Men dient dus boven dit bedrag te blijven, of volledig uit te treden.

Wanneer kan ik in- en uitstappen?

Het fonds kent een maandelijkse liquiditeit die samenvalt met de herwegingsmomenten. In overleg is het mogelijk om tussentijds in of uit te stappen.

Meldingen omtrent in- of uitstappen dienen ons uiterlijk zeven dagen vooraf te bereiken.

Hoe is het fonds gereguleerd?

Het Fonds valt onder het zogenoemde AIFMD-registratieregime. Hierdoor is de beheerder op grond van artikel 2:66 lid1 van de Wet financieel toezicht (Wft) vrijgesteld van vergunningsplicht en staat de Beheerder niet onder toezicht van de AFM. Toch hebben wij ervoor gekozen om, in het belang van de deelnemers, onafhankelijk toezicht te laten voeren. Dit wordt uitgevoerd door de Bewaarder, AssetCare B.V.

Wat zijn de belangrijkste risico’s?

Cryptovaluta worden algemeen als een zeer risicovolle investering beschouwd. De huidige waarde is voor een groot gedeelte gebaseerd op groeiverwachting van blockchaintechnologie en daarmee samengaande belofte van economische voordelen.

Daarom mag de initiële inleg voor een deelnemer nooit het hoofdbestanddeel van zijn vermogen vormen en moet het geld zijn dat gemist kan worden.

Voor meer informatie over de risico's verwijzen we naar het Essentiële Informatie Document (EID).

Hoe zit het met de fiscus?

Het fonds is fiscaal transparant. Dit houdt in dat de deelnemers op basis van de handelswaarde van hun deelneming op de peildatum in aanmerking komen voor vermogensbelasting. Voor particuliere deelnemers valt dit onder Box 3.

De administrateur van het fonds verschaft de deelnemer jaarlijks de benodigde fiscale overzichten.

Hoe gaat het fonds om met airdrops en staking opbrengsten?

Het uitgangspunt is dat alle inkomsten die het bezit van crypto assets met zich meebrengt, ten goede komen aan het Fonds en dus aan de deelnemers.

Wel zal de beheerder eerst beoordelen of het (juridisch) verantwoord om een asset te claimen.

Het claimen vindt plaats op een door de beheerder bepaald moment, maximaal een jaar na toekenning.

Kan ik de samenstelling en waarde van mijn portfolio inzien?

Ja. De samenstelling van het fonds is te zien op de Fonds pagina. Daar is ook de koers te vinden. Door boven de koersgrafiek het aantal participaties in te vullen, kan men inzicht krijgen in de totale waarde van dat aantal participaties.

Kan ik mijn participaties doorverkopen?

Nee. Gezien de structuur van het fonds, is het alleen mogelijk participaties aan het fonds terug te verkopen en niet aan andere partijen.