Wij geloven in de waarde van de blockchain.

De economische potentie is enorm. Cryptovaluta liggen aan de basis van blockchain-technologie. Ze zijn onmisbaar. Enerzijds als vergoeding voor wie de blockchain draaiend houden, anderzijds als betalingsmiddel voor het gebruik ervan. Daarom is investeren in cryptovaluta de meest directe manier om van de groei te profiteren.

Net als met internetaandelen in de jaren negentig zullen er nog veel verschuivingen en nieuwe spelers komen die de markt gaan domineren. Wij weten niet welke cryptocurrency op dit moment een goede investering is en geloven dat de markt de beste voorspeller is.

Wanneer je belegt volgens een index – en deze voldoende vaak herweegt – vloeit je investering  automatisch naar de winnende cryptovaluta. Indexbeleggen is eenvoudig, goedkoper en veel onderzoek wijst uit dat het op de lange termijn succesvoller is dan een actieve strategie waarbij je vooraf de winnaars en verliezers probeert te voorspellen.

Beleggen in blockchain-technologie is aantrekkelijk, maar in de praktijk blijkt het aankopen, herwegen en veilig bewaren van een representatief mandje met cryptovaluta veel werk en foutgevoelig.

Het Crypto Index Fonds neemt dit werk volledig uit handen. In- en uittreden gebeurt in euro’s, zonder technisch gedoe. De deelnemer wordt – naar rato van zijn intredebedrag – eigenaar van de fondsparticipaties.

Group 3Created with Sketch.

Uw cryptovaluta beveiligd op het allerhoogste niveau

Onveilige opslag van crypto assets is de belangrijkste oorzaak van verlies. Crypto Index hanteert een onwrikbaar beveiligingsbeleid dat de belangrijkste risico’s effectief adresseert.

Digitale beveiliging

De sleutels die toegang geven tot de assets komen in principe nooit in aanraking met een digitaal netwerk. Daarnaast zijn de datadragers waarop deze sleutels staan beveiligd met meerdere wachtwoorden, verspreid over meerdere personen en organisaties.

Onafhankelijk toezicht

De beheerder van het fonds wordt bij alle activiteiten waar waarde verplaatst wordt door de bewaarder gecontroleerd. In het belang van de deelnemers wordt zo geborgd dat er precies gehandeld wordt volgens de afspraken zoals vastgelegd in het Informatie Memorandum (IM).

Toegangsbeleid

Enkele personen of organisaties zijn nooit in staat om zelfstandig toegang te krijgen tot de datadragers. De zwaar beveiligde locaties waar deze opgeslagen liggen, hanteren een strikt toegangsbeleid waarbij slechts toegang wordt verleend aan een vooraf vastgestelde groep personen.

Persoonlijk contact?

We komen graag met u in gesprek.

  • geheel vrijblijvend
  • telefonisch of via een persoonlijk gesprek
  • uitleg op maat