Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld. De informatie op deze site wordt zeer regelmatig aangevuld en/of aangepast.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op informatie op deze site. Ook niet schade die is ontstaan door het gebruik van websites van derden waar crypto-index.nl naar doorlinkt.

Alle teksten op deze website, met uitzondering van daar waar doorverwezen wordt naar andere organisaties, mag u vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van Crypto Index als bron. Het merk Crypto Index of crypto-index.nl mag zonder voorafgaande toestemming van Crypto Index B.V. niet worden gebruikt.

Heeft u vragen of klachten over de site crypto-index.nl dan kunt u contact met ons opnemen via info@crypto-index.nl.