DeFi versus Crypto Index

De snelle innovatie in de DeFi sector zorgt voor heel wat reuring in de hogere regionen van de cryptocurrency ranglijsten. Allerlei coins lijken uit het niets te verschijnen en sommigen sommigen verdwijnen even snel als ze gekomen zijn. Op overzichtsites als Coinmarketcap of Coingecko kun je ze vinden, grofweg vanaf plek twintig, nieuwkomers als Wrapped Bitcoin (WBTC), UMA, Yearn.finance, cDAI, cETH of Uniswap.

Met het tweemaandelijkse revisie interval van de Crypto Index en het in de tijd gewogen marktcapitalisatie criterium, moet een coin zich eerst een tijdje ‘bewijzen’ in de top 30 alvorens het voor opname in aanmerking komt. Maar er zijn meer criteria. Steeds wordt bekeken of de coin voldoet aan het primaire uitgangspunt van het fonds: blootstelling aan de sectorbrede ontwikkeling van blockchain-technologie en diensten.

In dit artikel onderwerpen we een aantal nieuwere munten aan dit criterium.

Tether - DAI - TUSD - Paxos

Stablecoins

De oudste en in marketcap grootste stablecoin is Tether (USDT) waarvan de koers één-op-één aan de dollar gekoppeld is via een (vermeend) onderpand in fiat dollars. Nieuwere stablecoins zijn DAI, TrueUSD (TUSDT) of Paxos Standard (PAX). Deze munten blijven per definitie stabiel in waarde en vormen daarmee geen investeringsmogelijkheid in blockchain. Ook toekomstige stablecoins zoals de digitale Euro of de Facebook Libra zullen om die reden niet in het fonds opgenomen worden, ook al verloopt de distributie en beveiliging via blockchain-technologie.

Wrapped BTC - renBTC - imBTC - tBTC

Wrapped BTC varianten

Omdat vrijwel het hele DeFi ecosysteem zich afspeelt op de Ethereum blockchain, is Bitcoin niet zonder meer voor DeFi diensten te gebruiken. Hiertoe is Wrapped BTC (WBTC) gemaakt, een token op de Ethereum blockchain dat Bitcoin representeert. Voor elke WBTC op Ethereum, wordt er één BTC in een speciale Bitcoin wallet vastgehouden. (Zie hier het overzicht).
WBTC’s zijn dus geen extra BTC’s, maar bestaande BTC in een speciale vorm. Om deze reden zullen WBTC en andere BTC proxies zoals renBTC, tBTC en imBTC niet in het fonds terecht komen en worden hun marktkapitalisaties buiten de berekening van de Crypto Index gehouden.

AAVE TUSD - AAVE LINK - yUSD - AAVE ETH

c-tokens, AAVE-tokens en y-tokens

Tokens als cETH en cUSDC en andere c-tokens zijn allemaal gerelateerd aan de DeFi dienst Compound. Deze tokens representeren een onderliggende balans, inclusief rente, van een asset dat in het Compound smart contract gelocked zit. Dus cETH hoort bij onderliggende ETH, cDAI bij onderliggende DAI. De tokens zitten vast aan de onderliggende balans en zijn niet verhandelbaar. Dit vormt een praktische reden om ze niet in het fonds op te nemen, ruim voldoende liquiditeit van de fondscomponenten is een harde eis. Een meer fundamentele reden voor exclusie in de index is dat het hier een afgeleide, een derivaat, betreft: een asset die geen directe blootstelling biedt aan blockchain-technologie of een blockchain dienst. Soortgelijke redeneringen gaan op voor AAVE- en y- tokens behorende bij respectievelijk AAVE en yearn.finance.

sBTC – iETH - sETH - iXRP

s- en i-tokens

In de wat lagere regionen van de ranking vinden we tokens waarvan de naam begint met ‘i’ of met een ‘s’, zoals sETH en sBTC. Dit betreffen synthetische versies van ETH en BTC die gemunt zijn met de dienst Synthetix. De varianten iETH en iBTC staan voor de de inverse van ETH en BTC. Het zijn synthetische assets die in waarde precies tegengesteld bewegen aan ETH en BTC. Een mooi staaltje DeFi-technologie, maar om dezelfde reden als de c-tokens geen kandidaten voor de Crypto Index.

AAVE - MakerDAO - SNT - UMA - Compound - YFI - UNI

Wat dan wel?

De governance tokens! Veel van de eerder besproken DeFi-toepassingen zijn opgezet als een zogenaamde DAO, een Decentralized Autonomous Organisation.  De diensten bestaan uit een set van publiek inzichtelijke smart contracts op een decentrale blockchain. Het is publiek beschikbare financiële infrastructuur zonder formele eigenaars. Deze structuur biedt optimale transparantie in de werking, het beleid en de incentives van de organisatie: één van de unieke voordelen van DeFi boven traditionele finance. Beslissingen over het beleid en de doorontwikkeling worden per stemming genomen door de houders van het governance token.

Voor succesvolle DeFi-toepassingen, die een daadwerkelijk waardevolle dienst leveren, zal dit governance token in waarde mee ontwikkelen, zo is de verwachting. Het biedt gebruikers de mogelijkheid via stemrecht invloed uit te oefenen op het beleid en zo hun belang te beschermen. Voorbeelden van dit soort tokens zijn MKR, AAVE, SNX, YFI, UMA en UNI. Dit zijn de tokens die de meest directe blootstelling leveren aan de technologie en daarmee in het fonds thuishoren.

 

Crypto Index