Regulering van Cryptoexchanges – een beer op de weg?

De Financial Action Task Force (FATF), een taskforce die zich bezighoudt met bestrijding van witwassen, heeft aanbevelingen afgekondigd die de aangesloten landen, waaronder Nederland, moeten nemen om de witwasrisico’s in de cryptomarkt te beperken.

De grootste impact komt van een eis dat landen van crypto-dienstverleners verlangen dat zij  zowel de afzender als de begunstigde kennen, voor elke transactie die zij uitvoeren.

Het valt nog te bezien hoe heet de soep werkelijk gegeten wordt, maar impact gaat dit zeker hebben. Welke mogelijke consequenties zijn er voor handelsplatformen, fondsbeleggers en de markt?  We onderzoeken het in dit artikel.

Onredelijk?

Op het eerste gezicht lijkt de eis van de FATF niet onredelijk. Op het rekeningoverzicht van mijn bank zie ik al sinds jaar en dag netjes vermeld staan wie de afzender en ontvangers van mijn transacties zijn. Kunnen de dienstverleners in de cryptowereld dit ook niet doen?

Het antwoord luidt: niet zo eenvoudig. Girale geldsystemen zoals SWIFT en SEPA zijn van de grond af aan ontworpen om aan deze compliancy eis te voldoen. Dat is de reden dat je je wettelijk moet identificeren voor je een bankrekening krijgt.

Cryptovaluta komen uit een hele andere hoek. Ze zijn ontworpen om open, publiek, neutraal, grensloos en censuur resistent te zijn. De meeste cryptovaluta zijn ‘pseudoniem’, dat wil zeggen dat het adres waarop een geldbedrag staat publiek inzichtelijk is, maar de eigenaar achter het adres niet.

Er is niemand die om je paspoort vraagt als je een Bitcoin adres aanmaakt. Bij een open blockchain kan niemand je deelname ontzeggen, dat is inherent aan het systeem.

Onredelijke eisen aan Cryptoexchanges

Handelsplatformen

Waar de aanbeveling van de FATF en soortgelijke regulering feitelijk op neerkomen is dat ze toegangspoorten van de cryptowereld, daar waar fiduciair geld en crypto bij elkaar komen, inzichtelijk willen maken, om zo grip te krijgen op witwaspraktijken.

Zo komen we bij de handelsplatformen. De meesten kennen al een meer of minder strikt KYC-beleid voor wat betreft de gebruikers. Alleen na een ID verificatieproces kun je voor grotere bedragen cryptovaluta of fiduciair geld onttrekken. Zo weet het handelsplatform nu al hoeveel iemand ontvangt, handelt en onttrekt.

Wat er nu bijkomt, is dat het handelsplatform ook de naam en toenaam moeten kennen van de afzenders die cryptovaluta naar een handelsplatform storten, en de begunstigden die de valuta ontvangt wanneer deze onttrokken wordt.

Adres whitelisting

In veel gevallen zal de afzender en de begunstigde van de transactie dezelfde wettelijke persoon zijn als de gebruiker van het platform. Een typisch scenario is dat een handelaar bijvoorbeeld wat Bitcoin vanaf haar cold storage Bitcoin adres naar een handelsplatform overboekt, dit verkoopt tegen een andere cryptovaluta, zeg Ethereum, en dit vervolgens weer vanaf het handelsplatform onttrekt naar haar cold storage Ethereum adres.

Het punt is dat er in de huidige praktijk voor het handelsplatform geen manier is om zeker te weten dat de adressen van dezelfde persoon zijn. Hiervoor zal het nodig zijn om de adressen van de afzender en begunstigde vooraf te whitelisten en zo zeker te stellen wie de wettelijke persoon is achter deze adressen.

Hogere kosten voor compliancy door de FATF maatregelen

Hogere kosten

Dit is niet onmogelijk. Technisch gezien kan de eigenaar van de geheime sleutel achter een adres een bericht versleutelen, of een klein bedrag overmaken, en zo zijn authenticiteit aantonen. Maar het is wel veel werk.

Ten eerste voor de handelsplatformen die allerlei extra functionaliteiten moeten gaan bouwen gericht op deze adres whitelisting. De extra kosten die nodig zijn voor deze additionele compliancy zullen linksom of rechtsom verhaald moeten worden.

Ten tweede is er ook meer werk voor de handelaren, die elk extern adres zullen moeten whitelisten. Als deze maatregelen werkelijkheid worden, is het te hopen dat de ontwikkelaars van de diverse cryptowallets functies gaan aanbieden om de adres whitelisting te vergemakkelijken.

Alles bij elkaar genomen, wordt het er niet makkelijker op.

Fondsen

Cryptofondsen zullen ook onderhevig worden aan de nieuwe set aan FATF aanbevelingen. Voor zover zij buiten handelsplatformen om handelen, zullen zij de wettelijke personen achter de tegenpartijen moeten kennen.  Wanneer zij via OTC-diensten handelen, zal de OTC-dienst de tegenpartijen moeten kennen en deze bij de transacties vast moeten leggen.

Naarmate een fonds vaker handelt, en het aantal cryptovaluta waarin zij handelen toeneemt, zal de hiermee gepaard gaande kostencomponent groter worden.

Ook zogenaamde vertokeniseerde fondsen, waar men via cryptovaluta zoals Bitcoin of Ethereum in- en uit- kan stappen, zullen whitelisting uit moeten gaan voeren op de afzender en begunstigde adressen.

Een (light) gereguleerd fonds dient onder de nederlandse wet nu reeds te voldoen aan de Wwft (Wet tegen Witwassen en Financiering Terrorisme), waarmee het de plicht heeft grondige KYC op haar deelnemers uit te voeren.

Voor de fondsdeelnemers wordt het gemak ten opzichte van zef handelen, relatief groter. In feite verandert er voor hen niets. In juridische zin zijn zij eigenaar van een fondsparticipatie, en niet van cryptovaluta, en ze kopen en verkopen hun participaties in Euro.

Crypto Index Fonds

Het Crypto Index Fonds handelt relatief weinig en kent geen groot verloop aan cold-storage adressen. Hiermee verwachten we dat de extra kosten voor compliancy in termen van geld en benodigde mankracht, beperkt blijven.

Bij de keuze van platformen waarop we handelen is een institutioneel geverifieerd account een vereiste. Hiermee is ons doen en laten nu reeds 100% traceerbaar, een vereiste die ook door de bewaarder en administrateur van het fonds gesteld is.

Zodra er sprake is van officieel gereguleerde handelsplatformen zullen die onze absolute voorkeur gaan genieten.

Wat is de impact van regulering op de koersen?

Impact op Koersen?

Over wat het strengere toezicht en de zwaardere regulering voor de cryptokoersen betekent, kan uitgebreid gespeculeerd worden. Sommige cryptodienstverleners zullen verdwijnen, en anderen verschijnen.

Het gemak en de vrijblijvendheid van handelen nemen af. Dat de markt daarmee onaantrekkelijk wordt voor bepaalde typen investeerder, lijkt zeker. Maar hoe groot is dat segment?

Zeker lijkt dat ook de verdergaande regulering van de cryptomarkt de hele klasse van crypto-assets volwassener maakt en in een rustiger vaarwater kan brengen. Hiermee opent de markt zich verder voor grotere en serieuzere investeerders. Zo bezien kan regulering ook als een noodzakelijke stap gezien worden voor verdere groei en dat is iets wat alleen maar toegejuicht kan worden.

Meer lezen?

Hieronder enkele linkjes naar andere informatiebronnen over dit onderwerp.