Essentiële-informatiedocument

Per 1 januari 2018 is de Packaged Retail and Insurance-based Investment Products Verordening (“PRIIPS Verordening”) in werking getreden. Deze verordening verplicht ontwikkelaars, adviseurs en aanbieders van zogenoemde PRIIPS – waaronder ook beleggingsinstellingen- een Essentieel informatie document (“Eid”) op te stellen voor retail-beleggers. Het Eid is een document met informatie over het soort PRIIP, een beschrijving van de doelgroep en informatie over de risico’s, de kosten en het rendement van het product.

Het Crypto Index fonds heeft een EID opgesteld en via de website beschikbaar gemaakt voor haar beleggers. Zie hiervoor de documenten pagina.