Alleen in Bitcoin of spreiding?

De allereerste cryptomunt, de Bitcoin, is nog steeds de grootste en krijgt de meeste aandacht in de media. Er zijn mensen – de bitcoinmaximalisten – die geloven dat de blockchainwereld uiteindelijk maar één winnaar zal kennen: de Bitcoin. De gedachte daarachter is dat er uiteindelijk maar één vorm van digitaal goud kan zijn en de andere blockchains te weinig onderscheidende features bieden. Ook ontwikkelaars van blockchaintoepassingen willen uiteindelijk bij de meest veilige en bewezen blockchain aansluiten, en dat is die met de meeste rekenkracht, wederom Bitcoin.

Is een investering in Bitcoin daarmee de beste investering die je kunt doen in blockchain-technologie?

Wat vindt ‘de markt’?

Niemand kan in de glazen blockchainbol kijken, maar de meest objectieve afweging maak je door te kijken naar wat de markt vindt. De waarde van cryptomunten wordt immers niet bepaald door wat een individu gelooft, maar door wat de hele markt gezamenlijk gelooft.

In dit artikel kijken we daarom naar de data van cryptokoersen vanaf 2013 tot nu. Hoe verhoudt de koers van de Bitcoin zich tot die van de andere munten? En hoe zit dat in verschillende periodes, bijvoorbeeld bullperiodes (markt gaat omhoog) en bearperiodes (markt gaat omlaag)?

In onderstaande grafieken vergelijken we de Bitcoin-koers telkens met de Crypto Index, de index die ons fonds volgt. De fondskosten zijn in onderstaande data meegenomen, zodat er sprake is van een netto vergelijk.

Bullperiodes

Er zijn drie bullperiodes geweest in de geschiedenis van de cryptovalutamarkten. Onze historische data gaan terug tot medio 2013, dus we analyseren hier alleen de bullperiodes van 2013 en 2017.

Bitcoin versus het Crypto Index Fonds – eerste bullrun 2013

Bitcoin versus het Crypto Index Fonds – tweede bullrun 2017

In de bullperiodes van 2013 en 2017 presteert het Crypto Index Fonds aanzienlijk beter dan Bitcoin, respectievelijk met een factor 6 en 8. De conclusie is dus dat de munten naast Bitcoin nog harder groeiden dan Bitcoin zelf. Voor 2017 wordt de sterke stijging van de andere munten vaak geweten aan de ICO-hype, maar we zien hetzelfde fenomeen in 2013 zonder dat er toen sprake was van een ICO-hype.

Bearperiodes

Na beide bullperiodes volgden sterke bearperiodes.

Bitcoin versus het Crypto Index Fonds – bearmarkt 2014/2015

Bitcoin versus het Crypto Index Fonds – bearmarkt 2018

In de twee bearperiodes van 2014 en 2018 zien we ongeveer dezelfde tendens. In 2014 zakken zowel de Crypto Index als de Bitcoin koersen met meer dan 80%. Het fonds beleeft het dieptepunt echter wel veel eerder dan de Bitcoin. In de bearperiode van 2018 zien we het fonds harder dalen, namelijk met ongeveer 90% tegenover ongeveer 80% voor Bitcoin.

Bull en bear samen

In een bullperiode zien we dus dat het Crypto Index Fonds-mandje beter presteert dan Bitcoin alleen. In een bearperiode zien we het omgekeerde, maar met een kleiner verschil. De vraag is natuurlijk wat het netto effect is wanneer je de bull- en de bearperiodes tezamen beschouwt.

Bitcoin versus het Crypto Index Fonds – bull/bear 2013-2015

Bitcoin versus het Crypto Index Fonds – bull/bear 2017/2018

Het is niet verrassend dat in deze periodes het fonds beter presteert dan Bitcoin. In 2013/2014 gaat het om een factor 4, in 2017/2018 om een factor 5.

Hele periode 2013 tot nu

Ten slotte beschouwen we de langste periode waarover we data hebben, namelijk die van september 2013 tot moment van schrijven: december 2020.

Bitcoin versus het Crypto Index Fonds – 2013-2020

We zien dat over deze langste periode de Crypto Index ruim 24 keer beter presteert dan Bitcoin. Het verschil in performance is zo groot, dat de koers van Bitcoin gereduceerd wordt tot een bijna rechte lijn. In onze gedetailleerdere analyses viel het op dat de beweging van de koers van het fonds iets achterloopt op die van de Bitcoin. De beweging is echter ook heviger dan die van de Bitcoin, zowel naar boven als naar onder, waarbij die naar boven weer sterker is dan die naar beneden.

Conclusie

Wat men ook vindt van de verschillende cryptovaluta, de resultaten uit het verleden geven duidelijk aan dat het loont om breder te investeren dan Bitcoin alleen. De kosten die een professioneel fonds rekent om al die munten te beheren en veilig op te slaan vallen volledig in het niet. Het Crypto Index Fonds voert elk jaar een uitgebreide analyse uit en bepaalt aan de hand daarvan of de fondsstrategie moet worden herzien. Hierdoor kan het zich aanpassen door de optimale parameters te gebruiken in de veranderende marktomstandigheden om zo altijd de beste performance na te streven.